Szkoła większych szans

Pełna nazwa projektu:

Szkoła większych szans

 Projekt

Celem projektu jest podniesienie nauczania w Białej Podlaskiej poprzez realizację programu rozwojowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w okresie 1 września
2013 r. – 31 lipca 2014 r.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2013 roku do 31 lipca 2014 roku.

 

Oferta

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

1)    Zajęcia wyrównawcze:

a)    Chemia – 1 grupa licząca 8 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 30 h;

b)    J. polski – 5 grup liczących po 8 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 30 h;

c)    Biologia – 1 grupa licząca 8 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 25 h;

d)    J. angielski - 5 grup liczących po 8 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 2 gr. x 25 h,
3 gr. x 30 h;

e)    J. francuski – 2 grupy liczące po 8 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 30 h;

f)     Matematyka – 4 grupy liczące po 8 osób w wymiarze 1 h/ tyg. -25 h.

 

2)    Zajęcia rozwijające kompetencje

a)    Matematyka – 8 grup liczących po 14 – 22 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 25 h;

b)    J. angielski – 8 grup liczących po 13 – 17 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 6 gr. – 30h,

                         2 gr. – 25 h;

c)    J. niemiecki – 1 grupa licząca 12 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 30 h;

d)    J. rosyjski – 2 grupy liczące 9 i 16 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 25 h;

e)    J. francuski – 1 grupa licząca 12 osób w wymiarze 2 h/ tyg. – 60 h,

   – 1 grupa licząca 12 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 30 h;

g)    Wiedza o społeczeństwie – 2 grupy liczące po 17 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 30 h;

h)   Fizyka - 2 grupy liczące po 14 osób w wymiarze 1 h/ tyg.  – 27 h;

i)     Biologia - 1 grupa licząca 15 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 30 h. W ramach zajęć z biologii zostanie zorganizowany jednodniowy wyjazd edukacyjny na zajęcia laboratoryjne do BioCentrum w Warszawie;

j)      J. polski - 1 grupa licząca 12 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 30 h;

k)    Chemia - 1 grupa licząca 15 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 30 h;

l)     Koło filmowe - 1 grupa licząca 10 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 20 h;

m)  Historia sztuki - 1 grupa licząca 15 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 30 h;

n)   Zajęcia teatralne - 1 grupa licząca 15 uczniów w wymiarze 2 h/ tyg. – 60 h.
W ramach niniejszych zajęć zorganizowany zostanie 3-dniowy wyjazd edukacyjny na ogólnopolski przegląd teatrów.

o)    Rysunek i liternictwo - 1 grupa licząca 15 osób w wymiarze 1 h/ tyg. - 30h;

p)    Malarstwo - 1 grupa licząca 15 osób w wymiarze 1 h/ tyg. – 30 h;

W ramach zajęć rysunku i liternictwa oraz malarstwa zostanie zorganizowany wspólny 5-dniowy wyjazd plenerowy do Zakopanego.

 

Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do 200 uczniów i uczennic IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.  

 

Pliki do pobrania

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie

 

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

  

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

ul. Księcia Witolda 21/I
21-500 Biała Podlaska
tel. 725 520 202

 

lub

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska
Pani Beata Samojluk
tel. 83 341 67 81,

 


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie  9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie edukacji 

Działanie  9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dodano: 05 wrzesnia 2013

Liczba odwiedzin: 259595
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego