Projekty zrealizowane


Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej w regionie Brześć-Biała Podlaska
Projekt niniejszy jest przedsięwzięciem z dziedziny rozwoju gospodarczego Obejmie swoim zasięgiem miasta Brześć oraz Białą Podlaską wraz z przyległym powiatem bialskim. Projekt został zaplanowany jako sekwencja rożnych działań, w wyniku których powstaną m.in. transgraniczne informatory gospodarcze oraz strona internetowa mająca na celu stworzenie bazy informacji gospodarczej. Projekt łączy w sobie elementy typowego przedsięwzięcia o charakterze marketingowym z elementami działań edukacyjnych.
19 wrzesnia 2010
Agroturystyka
Projekt jest przedsięwzięciem mającym na celu wspieranie rozwoju agroturystyki na obszarze Euroregionu Bug. Obejmie swoim zasięgiem terytorium obwodu Wołyńskiego na Ukrainie oraz miasto Biała Podlaska wraz z przyległym powiatem Bialskim. Projekt został zaplanowany jako sekwencja różnych działań, w wyniku, których powstanie m.in. folder reklamowy gospodarstw agroturystycznych stanowiący doskonałą formę promocji Euroregionu oraz strona internetowa. Czas trwania projektu wyniesie 8 miesięcy.
19 wrzesnia 2010

Liczba odwiedzin: 259579
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego